Wizyty rodzinne (2 lub więcej pacjentów)

225 360 

Badanie każdego kolejnego pacjenta podczas jednej wizyty – zapłać 50% ceny wizyty.

Wyczyść